Author Archive

Bankowość internetowa to usługa oznaczająca korzystanie z usług bankowych za pośrednictwem internetu. Umożliwia klientowi dostęp do rachunku poprzez Internet. Internet przyczynia się do powstania banku wirtualnego, który określany jest jako bank funkcjonujący wyłącznie w Internecie, który nie posiada sieci placówek i nie ma zaplecza materialnego. Możemy wyróżnić trzy rodzaje banków. Po pierwsze banki tradycyjne,...
Powstaje ich coraz więcej. Nie możemy bez nich prawidłowo funkcjonować. Banki, wchodzą w naszą rzeczywistość coraz mocniej. Działalność ich to wiele elementów, a  głównie zajmują się przyjmowaniem pieniędzy i obracaniem nimi. Prowadzą rachunki i każdy z nas musi posiadać własny rachunek. Trafiając już do swojej pierwszej pracy jesteśmy zmuszeni do założenia rachunku bankowego. Pieniądze...
Elektronika króluje dzisiaj już wszędzie. Dzięki popularyzacji komputer ów i powszechnemu dostępowi do Internetu coraz więcej spraw można załatwiać nie wychodząc praktycznie z domu. Komunikacja rozwinęła się do granic możliwości. Komunikatory pozwalają na organizowanie wideokonferencji, elektronicznie można przesyłać nawet ważne dokumenty, dokonywać bezpiecznych zakupów, a nawet załatwiać sprawy urzędowe. Elektronika wkroczyła tez do banków,...
Banki wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów rozszerzają swoja ofertę coraz bardziej. Powoduje to coraz większe zamieszanie i tak naprawdę trudno zorientować się, który przedstawia akurat najlepszą promocję. Biorąc pod uwagę, że ilość banków jest coraz większa, a oferta każdego z nich to przynajmniej kilkanaście produktów, do wybrania najlepszego musimy eliminować z pośród kilkudziesięciu ofert.Zadanie...
Bank jest to instytucja, zajmuję się przyjmowanie depozytów, prowadzenie rachunków, udzielanie kredytów itd. Jest to osoba prawna, działalność gospodarcza. Zadania, które spełnia, możemy podzielić na dwie czynności banków: sensu stricte oraz sensu largo. Czynności bankowe sensu stricte to między innymi prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wpłat pieniężnych na żądanie, udzielanie kredytów pieniężnych, udzielanie gwarancji i...
Na każdym rogu, niemal na każdej ulicy. Jest ich coraz więcej, a centra dużych miast wyglądają jak centra biznesowe. Ten widok znany jest każdemu. W rynkach wielu miast jest coraz mniej sklepów i restauracji a coraz więcej banków. Przy okazji z każdej strony atakują nas ich reklamy. Czy to w telewizji, czy w gazetach,...
Dzisiejsza nowoczesna bankowość robi wszystko, by korzystanie z usług bankowych było jak najwygodniejsze. Coraz więcej osób wybiera w związku z tym bankowość elektroniczną.  Jest  to bardzo wygodna alternatywa dla tradycyjnego konta bankowego. Konta bankowe w Internecie zakłada się przy okazji otwierania zwykłego rachunku. Po prostu podpisuje się dodatkową umowę o korzystanie z bankowości elektronicznej....
Banki uniwersalne to instytucje, które mają na celu głownie zysk. Zajmują się całą masą  usług komercyjnych, inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych. Głównymi usługami  są takie rzeczy jak pośrednictwo finansowe, handel instrumentami finansowymi, emisja nowych papierów wartościowych, prowadzenie działalności maklerskiej szeroko rozumianej, a także w usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, gwarancji różnego typu, operacji rozliczeniowych, zarządzanie powierzonymi...
Bank centralny to naczelna instytucja systemu bankowego każdego kraju. Spełnia wiele ważnych funkcji. Po pierwsze jest bankiem emisyjnym, czyli jedynym bankiem uprawnionym do emisji pieniądza. Wyjątkiem jest tu system bankowy Stanów Zjednoczonych, w których prawo do emisji jednolitej waluty dolara ma 12 Rejonowych Banków Rezerwy Federalnej System Rezerwy Federalnej. Po drugie jest bankiem banków....