Banki hipoteczne

Banki hipoteczne to szczególny rodzaj banków. Ich tworzenie i działalność opiera się przede wszystkim na ustawie z dnia 29 VIII 1997r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. I dlatego mogą wykonywać tylko te czynności określone w ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Podlegają one nadzorowi Komisji Nadzoru Bankowego, która określa zasady wyposażania banków hipotecznych w kapitał założycielski. Czynności dokonywane przez nie są związane bezpośrednio z pojęciem hipoteki. Jednym z zadań jest udzielanie kredytów zabezpieczonych hipoteką. W tym przypadku bank w razie niespłacenia kredytu przez dłużnika, będzie mógł dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to czyją stała się własnością. I oczywiście ma pierwszeństwo do niej przed innymi wierzycielami dłużnika. W kwestii hipoteki regulację zawiera kodeks cywilny. Może także zarządzać zastrzeżenia pierwszeństwa ustanowionej na rzecz banku hipoteki, przed innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi np. zastaw, użytkowanie ustanowionymi na nieruchomości i wpisanymi do księgi wieczystej.

Podobne artykuły

  • Najlepsze konta bankoweNajlepsze konta bankowe Każdy z nas ma konta bankowe. Najczęściej zakładamy je z myślą że będziemy je posiadać przez długie lata. Sytuacja może się zmienić kiedy bank wprowadzi dodatkowe opłaty lub coś, co sprawi […]
  • Konta dla fundacjiKonta dla fundacji Konta bankowe są potrzebne nie tylko osobom indywidualnym, spółkom, korporacjom i tym podobnym podmiotom. Niezbędne są one  także organizacjom typu non- profit, czyli wszelakim fundacjom, […]
  • Dla studentaDla studenta Pierwsze konta bankowe zakładamy najczęściej już na studiach, kiedy to dostajemy stypendium naukowe bądź socjalne. Dla takich właśnie klientów banki proponują konta studenckie. Dają one […]
  • Działalność bankówDziałalność banków Bycie najbogatszym to marzenie każdego z nas. W przeszłości osobą bogatą był ten kto trzymał pieniądze w banku. Wysokie oprocentowanie konta sprawiało, że samo trzymanie ich na rachunku […]
  • Bankowa informacjaBankowa informacja Na rynku finansowym funkcjonuje dziś tak wiele banków, że wybór tego właściwego może się okazać dla potencjalnego klienta sporym problemem. Związując się z konkretną placówką, zakładając w […]
  • Główni sprawcy kryzysu gospodarczegoGłówni sprawcy kryzysu gospodarczego Tak to już w naszym życiu bywa że prędzej czy później każdy będzie miał z nimi do czynienia. I nie chodzi tutaj tylko o śmierć i podatki. Każdy z nas musi założyć konto bankowe na które […]