Banki i ich czynności

Bank jest to instytucja, zajmuję się przyjmowanie depozytów, prowadzenie rachunków, udzielanie kredytów itd. Jest to osoba prawna, działalność gospodarcza. Zadania, które spełnia, możemy podzielić na dwie czynności banków: sensu stricte oraz sensu largo. Czynności bankowe sensu stricte to między innymi prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wpłat pieniężnych na żądanie, udzielanie kredytów pieniężnych, udzielanie gwarancji i potwierdzeń kredytów. Czyli te do których bank ma wyłączność. Ponadto emitowanie papierów wartościowych, emisja instrumentów pieniądza elektronicznego i inne. Do czynności bankowych sensu largo zaliczamy takie działania jak udzielanie pożyczek pieniężnych, terminowe operacje finansowe, udzielanie poręczeń, przechowywanie przedmiotów w skrzynkach bankowych np. papierów wartościowych, biżuterii i innych wartościowych rzeczy. Inne tego typu czynności to np. operacje czekowe i wekslowe, których przedmiotem są warranty, nabywanie i zbywanie wierzytelności. Nad bankami funkcję nadzorczą sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Podobne artykuły

  • Konto dla każdegoKonto dla każdego Bank jest dziś obecny w życiu każdego człowieka, począwszy od nastolatka, a skończywszy na osobie w wieku emerytalnym. Nie ma już właściwie instytucji, która nie używałaby tego pośrednika […]
  • Nowoczesność w bankachNowoczesność w bankach Banki nie są instytucjami nowymi, a ich istnienie i całkiem niezłe prosperowanie zaznaczało się na przestrzeni stuleci. Bankowość zwykle wiązała się z handlem i wszędzie tam, gdzie kwitł […]
  • Co to jest NBPCo to jest NBP NBP, czyli Narodowy Bank Polski jest to polski bank centralny. Jego siedziba znajduje się w Warszawie. NBP spełnia wiele ważnych dla państwa funkcji. Wspiera on politykę gospodarczą […]
  • Tajemnice bankoweTajemnice bankowe Bank jest instytucją zaufania publicznego. Oczywiste jest to, że jego podstawą jest dyskrecja i zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, które dotyczą wykonywanych czynności bankowych. […]
  • Niechęć do banków, skąd się bierzeNiechęć do banków, skąd się bierze Najchętniej omijalibyśmy je szerokim łukiem. Nigdy nie budziły naszej sympatii i korzystamy z nich głownie dlatego, że jesteśmy do tego zmuszeni. Banki to istna plaga naszych czasów. […]
  • Operacje bankoweOperacje bankowe Operacje bankowe możemy określić jako stosunki umowne między bankiem a klientem, w których bank oferuje swoje usługi a klient jest usługobiorcą. Mają one charakter finansowy. Możemy […]