Rachunek bankowy

Rachunek bankowy jest to narzędzie księgowe, które jest prowadzone przez banki w celu rejestracji obrotów wpłat, udzielanych kredytów, rozliczeń bezgotówkowych, wypłat, innego typu transakcji i stanów wkładów pieniężnych wniesionych do banku przez jego klientów. Otwarcie rachunku bankowego następuje na podstawie umowy o koncie bankowym, zawartej pomiędzy jego posiadaczem a bankiem. Treść tej umowy jest sporządzana zgodnie z prawem bankowym oraz kodeksem cywilnym. Posiadacz rachunku bankowego ma możliwość swobodnie dysponować znajdującymi się na nim środkami pieniężnymi, a ewentualne ograniczenia w dysponowaniu rachunkiem mogą wynikać ze szczegółowej treści umowy zawartej z bankiem lub z mocy prawa np. decyzji sądów o zajęciu przez komornika. Bank jest zobowiązany prawnie do realizacji dyspozycji płatniczych zleconych przez klienta będącego właścicielem rachunku bez zbędnej zwłoki. Bank odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem takiej dyspozycji. O wszelkich problemach bądź nietypowych transakcjach związanych z kontem naliczenie kary, odsetek itd. klient ma być informowany.

Podobne artykuły

  • Dla studentaDla studenta Pierwsze konta bankowe zakładamy najczęściej już na studiach, kiedy to dostajemy stypendium naukowe bądź socjalne. Dla takich właśnie klientów banki proponują konta studenckie. Dają one […]
  • Oszuści w sieciOszuści w sieci Konta bankowe w sieci są bezpieczne, jak zapewniają specjaliści, jednak lepiej być przezornym i uważać na zjawisko, które coraz bardziej rozpowszechnia się w naszym kraju. Jest to kradzież […]
  • Banki hipoteczneBanki hipoteczne Banki hipoteczne to szczególny rodzaj banków. Ich tworzenie i działalność opiera się przede wszystkim na ustawie z dnia 29 VIII 1997r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. I […]
  • Najlepsze konta bankoweNajlepsze konta bankowe Każdy z nas ma konta bankowe. Najczęściej zakładamy je z myślą że będziemy je posiadać przez długie lata. Sytuacja może się zmienić kiedy bank wprowadzi dodatkowe opłaty lub coś, co sprawi […]
  • Bank spółdzielczyBank spółdzielczy Banki spółdzielcze są spółdzielniami, które zajmują się prowadzeniem działalności bankowej. W związku z tym podstawą prawną ich funkcjonowania oraz organizacji jest prawo spółdzielcze z […]
  • Główni sprawcy kryzysu gospodarczegoGłówni sprawcy kryzysu gospodarczego Tak to już w naszym życiu bywa że prędzej czy później każdy będzie miał z nimi do czynienia. I nie chodzi tutaj tylko o śmierć i podatki. Każdy z nas musi założyć konto bankowe na które […]