karty płatnicze Archive

Dzisiejsza nowoczesna bankowość robi wszystko, by korzystanie z usług bankowych było jak najwygodniejsze. Coraz więcej osób wybiera w związku z tym bankowość elektroniczną.  Jest  to bardzo wygodna alternatywa dla tradycyjnego konta bankowego. Konta bankowe w Internecie zakłada się przy okazji otwierania zwykłego rachunku. Po prostu podpisuje się dodatkową umowę o korzystanie z bankowości elektronicznej....
Banki uniwersalne to instytucje, które mają na celu głownie zysk. Zajmują się całą masą  usług komercyjnych, inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych. Głównymi usługami  są takie rzeczy jak pośrednictwo finansowe, handel instrumentami finansowymi, emisja nowych papierów wartościowych, prowadzenie działalności maklerskiej szeroko rozumianej, a także w usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, gwarancji różnego typu, operacji rozliczeniowych, zarządzanie powierzonymi...
Bank centralny to naczelna instytucja systemu bankowego każdego kraju. Spełnia wiele ważnych funkcji. Po pierwsze jest bankiem emisyjnym, czyli jedynym bankiem uprawnionym do emisji pieniądza. Wyjątkiem jest tu system bankowy Stanów Zjednoczonych, w których prawo do emisji jednolitej waluty dolara ma 12 Rejonowych Banków Rezerwy Federalnej System Rezerwy Federalnej. Po drugie jest bankiem banków....