Tajemnice bankowe

Bank jest instytucją zaufania publicznego. Oczywiste jest to, że jego podstawą jest dyskrecja i zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, które dotyczą wykonywanych czynności bankowych. Jeśli wywiązuje się z tego zadania zwiększ tym swoje zaufanie do klientów. Bank nie ma prawa informować osób postronnych o tym, jakie transakcje były dokonywane, z jakich usług bankowych dana osoba korzysta. Ponadto podawanie danych osobowych, informacji o udzielanych kredytach, o wysokości przychodów na rachunek osobisty itd. jest zakazane. Należy też pamiętać, że obowiązuje ta zasada także w przypadku gdy ktoś z rodziny klienta domaga się takich informacji. Jedyna osoba, której bank może udzielać informacje to osoba upoważniona do konta bankowego. Ochronę tajemnicy bankowej wiążę się z ochrona praw osobistych obywateli wg Kodeksu Cywilnego i Prawa Bankowego. Tajemnice bankową należy traktować jako obowiązek dla całego sytemu bankowego jak i pracowników, ponieważ banki chronią informacje o swojej instytucji jak i o swoich klientach przysparzając sobie dobre walory.

Podobne artykuły

  • Najlepsze banki i kontaNajlepsze banki i konta W celu jak najlepszego rozpoznania sytuacji z jaką mamy do czynienia często korzystamy z wielu rankingów. Nie inaczej jest w sytuacji kiedy zakładamy konta bankowe. Oferta jest tak duża, a […]
  • Niechęć do banków, skąd się bierzeNiechęć do banków, skąd się bierze Najchętniej omijalibyśmy je szerokim łukiem. Nigdy nie budziły naszej sympatii i korzystamy z nich głownie dlatego, że jesteśmy do tego zmuszeni. Banki to istna plaga naszych czasów. […]
  • Bank uniwersalnyBank uniwersalny Banki uniwersalne to instytucje, które mają na celu głownie zysk. Zajmują się całą masą  usług komercyjnych, inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych. Głównymi usługami  są takie rzeczy jak […]
  • Banki i ich czynnościBanki i ich czynności Bank jest to instytucja, zajmuję się przyjmowanie depozytów, prowadzenie rachunków, udzielanie kredytów itd. Jest to osoba prawna, działalność gospodarcza. Zadania, które spełnia, możemy […]
  • Bank centralnyBank centralny Bank centralny to naczelna instytucja systemu bankowego każdego kraju. Spełnia wiele ważnych funkcji. Po pierwsze jest bankiem emisyjnym, czyli jedynym bankiem uprawnionym do emisji […]
  • Bank w sieciBank w sieci Dzisiejsza nowoczesna bankowość robi wszystko, by korzystanie z usług bankowych było jak najwygodniejsze. Coraz więcej osób wybiera w związku z tym bankowość elektroniczną.  Jest  to […]